Alamy logo

. Svensk botanik . %,mitrurh Urav. af ^Aucknian 478. LUNARIA annua. MÃ¥n-Ãrt, MÃ¥nvioler. Bladen äro Iijertlika, trubbigt tandade. Frö-skidan är oval och trubbig. Linn. Sp. pl. ed. TVilld. 3. p. 477 Cl. tS- Tethadynamia Sillcu-Josa. Lil/ebl. Sy. Fl. s. a68. KJ. ia. Ftryäj.pige kortskidade. ilete. Fl.Oeconom. 1. 4a6. Mi LÃ¥nort-slagtet ar ett af de utmärktaste i sin Klass ochfamilj genom formen af sin pÃ¥ skaft sittande Fröskida, somär aflÃ¥ng och sammantryckt, och dess platta skal likstoraoch parallela med skilj ev äggen. Blomfodrets blad äro derjem-le kupiga (säcklika). Svenska Flor

. Svensk botanik . %,mitrurh Urav. af ^Aucknian 478. LUNARIA annua. MÃ¥n-Ãrt, MÃ¥nvioler. Bladen äro Iijertlika, trubbigt tandade. Frö-skidan är oval och trubbig. Linn. Sp. pl. ed. TVilld. 3. p. 477 Cl. tS- Tethadynamia Sillcu-Josa. Lil/ebl. Sy. Fl. s. a68. KJ. ia. Ftryäj.pige kortskidade. ilete. Fl.Oeconom. 1. 4a6. Mi LÃ¥nort-slagtet ar ett af de utmärktaste i sin Klass ochfamilj genom formen af sin pÃ¥ skaft sittande Fröskida, somär aflÃ¥ng och sammantryckt, och dess platta skal likstoraoch parallela med skilj ev äggen. Blomfodrets blad äro derjem-le kupiga (säcklika). Svenska Flor Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGGKR3

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1202 x 2078 px | 20.4 x 35.2 cm | 8 x 13.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . %,mitrurh Urav. af ^Aucknian 478. LUNARIA annua. MÃ¥n-Ãrt, MÃ¥nvioler. Bladen äro Iijertlika, trubbigt tandade. Frö-skidan är oval och trubbig. Linn. Sp. pl. ed. TVilld. 3. p. 477 Cl. tS- Tethadynamia Sillcu-Josa. Lil/ebl. Sy. Fl. s. a68. KJ. ia. Ftryäj.pige kortskidade. ilete. Fl.Oeconom. 1. 4a6. Mi LÃ¥nort-slagtet ar ett af de utmärktaste i sin Klass ochfamilj genom formen af sin pÃ¥ skaft sittande Fröskida, somär aflÃ¥ng och sammantryckt, och dess platta skal likstoraoch parallela med skilj ev äggen. Blomfodrets blad äro derjem-le kupiga (säcklika). Svenska Flora äger a:ne arter af dettaslägte, hvilka likväl mest i anseende till varaktigheten Ã¥t-skiljas; dock erbjuda begge nÃ¥gra skiljemärken. Den när-varande är icke den som i v. Linnés Flora s. 228. förekom-mer, hvilken är den flerÃ¥rige L. redzviva; borde icke hel-ler kallas Annua, emedan den är säkert tu Ã¥rig, och träf-fas vild i nejden af Kinnekulle. Dess rot är rätt nedsti-gande. ÃrtstÃ¥ndet blir nÃ