Alamy logo

. Svensk botanik . , mest skaftlösa. Fruktämnet med sitt vidsittandofjäll, är fint luddigt, förlängdt i ett kort stift, som visar sigi 2 oftast 2-kIufna krökta märken. Frökapseln betäckesockså med ett ljust ludd och öppnar sig i tvenne tillbakarullade skal, bverur fröna med deras hvita fjun fram-tränga. Som sagdt är, bör denna icke förblandas med Dverg-pilen, som har cirkelrundare blad, merendels urnjupnasamt inunder utmärkt ådrigare. Fruktämnena och de derafblifvande capslerne äro helt glatta och bara. För öfrigtkan Polarpilen, såsom äfven en af Spitzbergens magraFloras barn, med skäl räknas

. Svensk botanik . , mest skaftlösa. Fruktämnet med sitt vidsittandofjäll, är fint luddigt, förlängdt i ett kort stift, som visar sigi 2 oftast 2-kIufna krökta märken. Frökapseln betäckesockså med ett ljust ludd och öppnar sig i tvenne tillbakarullade skal, bverur fröna med deras hvita fjun fram-tränga. Som sagdt är, bör denna icke förblandas med Dverg-pilen, som har cirkelrundare blad, merendels urnjupnasamt inunder utmärkt ådrigare. Fruktämnena och de derafblifvande capslerne äro helt glatta och bara. För öfrigtkan Polarpilen, såsom äfven en af Spitzbergens magraFloras barn, med skäl räknas Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ7TWF

File size:

7.2 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1146 x 2181 px | 19.4 x 36.9 cm | 7.6 x 14.5 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . , mest skaftlösa. Fruktämnet med sitt vidsittandofjäll, är fint luddigt, förlängdt i ett kort stift, som visar sigi 2 oftast 2-kIufna krökta märken. Frökapseln betäckesockså med ett ljust ludd och öppnar sig i tvenne tillbakarullade skal, bverur fröna med deras hvita fjun fram-tränga. Som sagdt är, bör denna icke förblandas med Dverg-pilen, som har cirkelrundare blad, merendels urnjupnasamt inunder utmärkt ådrigare. Fruktämnena och de derafblifvande capslerne äro helt glatta och bara. För öfrigtkan Polarpilen, såsom äfven en af Spitzbergens magraFloras barn, med skäl räknas bland hyperboréerne. Tab. — a. föreställer en större buske med mogen frukti nat. storlek. -— b. en mindre med redan bördiga hon-*blommor eller germina i nat. storl. — c. en enda hon-blomma särskilt, på sidan sedd. — d. densamma framtill. 0. en kapsel i nat. storl. öppnad med tillbaka rullade valvler. —- f. den samma förstorad. — g. ett frö med sittfjun, förstorad t.. S&? a/yvarfZ- 494-ORNITHOGALUM minimum *). Finbladig Vårlök. Fuglelög. Liden Fuglemelh. Stjelke?i är kantig. Blomstjelharne som sitta iflock, äro grenige. Kronbladen spetsiga. Linn. Fl. Sv. p. 107. Cl. 6. Hexandrta Monog. — Lilfebl. Sy. Fl.»» l4o. Kl. 6. Sexmänn. Enqvinn. — Fl. Dan. t. 1531. ORNITHOGALUM spathaceum. Haynes Vårlök. Stjelken är nästan trind. Blomstjelharne 2—3i flock sittande, odelte. Kronbladen ärojemnsmala och trubbiga. IVilld. sp. pl. a. p. 112. Cl. 6. Hexandr. Monog. — Hayne iTJsteri N. Ann. 15. st. p. 11. t. 1. — Roth i Rom. Arcliiv. 5. p. 4a. (O.Haynii). Fl. Dan. t. 612. (O. minimum). J_-le arter af detta slägte som finnas i Norden äro vårensförstling och visa den tidigaste grönskan så snart kålenuppbrutit omkring odlade tomter och gräsrika lundar. Deäro af det slags perennerande vexter, som genom en tal-rik mängd nya Lökar, härkomne från moderlöken, fort-planta sig till den mängd att de med svårighet utrot