Alamy logo

. Svensk botanik . &Laf)tillägges, och kokningen fortfar tills soppan blifvit så sim-mig som fordras. Derpå silas soppan och det tjockare pres-sas genom påse. Afkoken blandas så tillsammans och af-dunstas i tennkärl till erhållande af den stärkelse-massasom åstundas. Denna blir då ett till appreteringar pas-sände, fullgodt surrogat för Gummi arabicum, och hvilketsåledes må besparas både såsom utländsk handelsvara och,flera gånger kostsammare. Stärkelse-ämnets ymniga närvaro visar för öfrigt attdesse Lafvar kunna också som födämnen användas, ochutan tvifvel må de äfven såsom gagnande i tärande

. Svensk botanik . &Laf)tillägges, och kokningen fortfar tills soppan blifvit så sim-mig som fordras. Derpå silas soppan och det tjockare pres-sas genom påse. Afkoken blandas så tillsammans och af-dunstas i tennkärl till erhållande af den stärkelse-massasom åstundas. Denna blir då ett till appreteringar pas-sände, fullgodt surrogat för Gummi arabicum, och hvilketsåledes må besparas både såsom utländsk handelsvara och,flera gånger kostsammare. Stärkelse-ämnets ymniga närvaro visar för öfrigt attdesse Lafvar kunna också som födämnen användas, ochutan tvifvel må de äfven såsom gagnande i tärande Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ88DK

File size:

7.2 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1873 x 1335 px | 31.7 x 22.6 cm | 12.5 x 8.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . &Laf)tillägges, och kokningen fortfar tills soppan blifvit så sim-mig som fordras. Derpå silas soppan och det tjockare pres-sas genom påse. Afkoken blandas så tillsammans och af-dunstas i tennkärl till erhållande af den stärkelse-massasom åstundas. Denna blir då ett till appreteringar pas-sände, fullgodt surrogat för Gummi arabicum, och hvilketsåledes må besparas både såsom utländsk handelsvara och,flera gånger kostsammare. Stärkelse-ämnets ymniga närvaro visar för öfrigt attdesse Lafvar kunna också som födämnen användas, ochutan tvifvel må de äfven såsom gagnande i tärande sjuk-domar en gång förtjena rum i Materia Medica. Men vida-re, i afseende på halt och egenskaper, hänvisa vi till Hrc[Westrifigs och Berzelii arbeten. Tab. — A. föreställer Asllafven. — a. fullkomlig ochsttvext. — b. en äldre och upprat vexande. — c. en helt ung.— B. Klubblafven. — d. utvext. — e. yngre, — f. en del afptt Lafhtij, på sidan tnskurit. /<#r.