Alamy logo

. Svensk botanik . ¶ire delen Lohelier , att i deras delar hysa mjölksaft. Det gör ocksÃ¥ denna temmeligcn ymnigt.NÃ¥grR slägtingar mellan Tropil.erne äro derjemte Kände sÃ¥somillgörande , t. e. Lobelia Tupa och loBgiflora, hvaraf blottalukten frÃ¥n roten gör ktäkning. Det är väl icke utrönt ochtorde icke elier besannas, att den här tecknade bör ocksÃ¥ va-:a misstänkt j ty Clusius säger, att saften är söt, och att An.korne finna i bladen ett särdeles angenämt iö lämne. Emed-Jertid som den lä it uprifves frÃ¥n sjöbotten-, är den förtretligför F;skare, som vid notdrägt

. Svensk botanik . ¶ire delen Lohelier , att i deras delar hysa mjölksaft. Det gör ocksÃ¥ denna temmeligcn ymnigt.NÃ¥grR slägtingar mellan Tropil.erne äro derjemte Kände sÃ¥somillgörande , t. e. Lobelia Tupa och loBgiflora, hvaraf blottalukten frÃ¥n roten gör ktäkning. Det är väl icke utrönt ochtorde icke elier besannas, att den här tecknade bör ocksÃ¥ va-:a misstänkt j ty Clusius säger, att saften är söt, och att An.korne finna i bladen ett särdeles angenämt iö lämne. Emed-Jertid som den lä it uprifves frÃ¥n sjöbotten-, är den förtretligför F;skare, som vid notdrägt Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH6BC

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1155 x 2163 px | 19.6 x 36.6 cm | 7.7 x 14.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ¶ire delen Lohelier , att i deras delar hysa mjölksaft. Det gör ocksÃ¥ denna temmeligcn ymnigt.NÃ¥grR slägtingar mellan Tropil.erne äro derjemte Kände sÃ¥somillgörande , t. e. Lobelia Tupa och loBgiflora, hvaraf blottalukten frÃ¥n roten gör ktäkning. Det är väl icke utrönt ochtorde icke elier besannas, att den här tecknade bör ocksÃ¥ va-:a misstänkt j ty Clusius säger, att saften är söt, och att An.korne finna i bladen ett särdeles angenämt iö lämne. Emed-Jertid som den lä it uprifves frÃ¥n sjöbotten-, är den förtretligför F;skare, som vid notdrägter finna redskapen snart fyldemed densamma. 4 Ta^i. Vexfen blommande i nat. storlek, a En blomma,förstorad, skild lian bi( mfodre!. b. Blomfodret med Stan-darne lo--ade vid basen, för1 att visa hura de äro s. raman-vuxne upptill. c, Ãire ändan af S Indrarnes strängar tillikamed de sammanväxte hanknapparne, H. Pistillen e Ii tillensmärke mycket förstoradt, i. Eit lotbiad pÃ¥ tvären afskurit,2 rummigt. 4JJ.. tjRi( af v$>a rt& c^av. af&uJm 453 PYROLA. CHLORANTHA, GjlöJf^XOMMIG PTROL. Ãrtstammen är korrt. Bladen runda y Ã¥drigayofta urnjupna. Blomstjelken bar, vriden,med flerblommig klase i toppen. Blomfo-JcT-{likarne äro tilltryckte. Hansträngar-ne uppstigande 5 Stift st nedbögjt och tjoc-kare upp ti IL. Svarta i K. W. A. Hand!. iBlO. s. IJQ. T. c. Cl. 10 ÃECAK-DRIa Monogvn. â Rivm. leon, plant».t. 15a. (i^yrola folio obtus»-â >Fiore vindescente}. _ venne gÃ¥nger fillförene (N:o 304 och 3 II) äro PyroJ-arterföiestiilcle, hvjlka ehuru väl Ã¥tskilde, för ett mindre vantöga länge varit förbiand; de â¢, mep under det vi tro att i ute*tvifvelsrhÃ¥l, i anseende till dessas skiljaktighet, bör äga rum,hysa vi samma öfveriygehe vid anförandet af ännu en art,lika inhemsk som de, och kanske lika allmän, som den van