Alamy logo

. Svensk botanik . h i blad-vecken, sammansatta af många greniga blomstjelksr, hvilandepå svepen af tagelsmala håriga delar. Blomfodrct är äfvenhårigt, försedt med många nerver, och de 2 understa tänder-né längre utstående. Blomkronan är purpurröd och luden isvalget. Vexten äger, liksom slägtingarne, Distan, Myn tör-ne etc. något aromatiskt, och ätes af Boskapen. Den varfordom införd på Apoteken, under namn af Calamintka Motftanajmen origtigt substitut för Melissa Calair.intha. Man harockså fördt Bergmyntan bland garfämnen för Läder, men sy-nes ej Förfjena någon uppmärksamhet för sådant ändamå

. Svensk botanik . h i blad-vecken, sammansatta af många greniga blomstjelksr, hvilandepå svepen af tagelsmala håriga delar. Blomfodrct är äfvenhårigt, försedt med många nerver, och de 2 understa tänder-né längre utstående. Blomkronan är purpurröd och luden isvalget. Vexten äger, liksom slägtingarne, Distan, Myn tör-ne etc. något aromatiskt, och ätes af Boskapen. Den varfordom införd på Apoteken, under namn af Calamintka Motftanajmen origtigt substitut för Melissa Calair.intha. Man harockså fördt Bergmyntan bland garfämnen för Läder, men sy-nes ej Förfjena någon uppmärksamhet för sådant ändamå Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGHAY0

File size:

7.2 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1047 x 2387 px | 17.7 x 40.4 cm | 7 x 15.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . h i blad-vecken, sammansatta af många greniga blomstjelksr, hvilandepå svepen af tagelsmala håriga delar. Blomfodrct är äfvenhårigt, försedt med många nerver, och de 2 understa tänder-né längre utstående. Blomkronan är purpurröd och luden isvalget. Vexten äger, liksom slägtingarne, Distan, Myn tör-ne etc. något aromatiskt, och ätes af Boskapen. Den varfordom införd på Apoteken, under namn af Calamintka Motftanajmen origtigt substitut för Melissa Calair.intha. Man harockså fördt Bergmyntan bland garfämnen för Läder, men sy-nes ej Förfjena någon uppmärksamhet för sådant ändamål.Bambourney fick af örten en gullgul färg på ylle som betadesiVismut solution; dock öfvergick den genom längre kokningtill något Muskuslikt. 441. CLINOPODIUM VULGÄRE. T a b. Öfre delen af Vexten blommande, i nat. storlek. ^ a. Det mångtrådiga svepet under blomkransen — i nat. storl, b, en blommas pip, efter längden öppnad. — c, Pistillen större gjorde» //<;. -. 442. PRIMULA FARINOSA. JBx.vviFVA. Ma jer. Majblomster. Mariablommor,Lärkeblomster. Svalblomster. Mel-blomster. Blomstängeln är bar med mångblommig blom-flock^ Blomkronan ät platt; Bladen ärobredtlansettlika, släta, och i brädden smånag-gade. Linn. Fl. Sv. p. 6l- Kl. 5. Pentandria Monog, Lllj. Sv.Fl. sid. 87» Kl. 5 Femmänning. Enqvinnad. äcjj. Fl. Oeconom.sid. 554. ?anad att frodas lika öfver allt, från Skånska slätten ändatill gränsorne af Nordcap, är den tillika en af de täckastevexter som våren frambringar. Den trifves likväl blott paden magra, sumpiga Ängsmarken, hvarest den från en peren-nerande rot, uppskjuter ovalt Iansettlika, smånaggade blad,af en liflig grönska, men hvitmjöliga på den undra, ådiiga si.dan. Blomstängeln är lång och rak, hvitpudrad och bär enflock med många, stjelkade, lika höga, uppräta blommor, hvarsplatta biäm med upp- och nedvändt hjertformige flikar, haren behaglig röd eller fiolet färg, ehuru inu