Alamy logo

. Svensk botanik . G £ ris A --. /„,.-,.,, -... 49S. CENOMYCE PYXIDATA ÄCH. ■(Lichcn pjxidatus Linn.) Thatt-Laf. Lajbålens blad äro flikiga, naggade och upp-stående. BåhLänglarne (podetia) äro bägare-lika, i början släla, men sedermera skroiliga,knoltriga och grågröna; Bägarne likformiga,stundom i kanten utskjutande nya; Laflmsoii(apothecia) kring bägarens kant, mörkbruna. Arliar. Synops. Lich. p. 252. Lichenogr. imir. p. 554- — Linn. Fl. Sv.f>. aai. Cl. n4- Crtptogamia Algae. — Liljehl. Sv. Fl. s. 434. Kl. 16.Lönn giftB Alger. — Retz. Fl. cec. s. 400. — ITestring Lathist. s. a54«Tab. — -l-

. Svensk botanik . G £ ris A --. /„,.-,.,, -... 49S. CENOMYCE PYXIDATA ÄCH. ■(Lichcn pjxidatus Linn.) Thatt-Laf. Lajbålens blad äro flikiga, naggade och upp-stående. BåhLänglarne (podetia) äro bägare-lika, i början släla, men sedermera skroiliga,knoltriga och grågröna; Bägarne likformiga,stundom i kanten utskjutande nya; Laflmsoii(apothecia) kring bägarens kant, mörkbruna. Arliar. Synops. Lich. p. 252. Lichenogr. imir. p. 554- — Linn. Fl. Sv.f>. aai. Cl. n4- Crtptogamia Algae. — Liljehl. Sv. Fl. s. 434. Kl. 16.Lönn giftB Alger. — Retz. Fl. cec. s. 400. — ITestring Lathist. s. a54«Tab. — -l- Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ7J3Y

File size:

7.2 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1380 x 1811 px | 23.4 x 30.7 cm | 9.2 x 12.1 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . G £ ris A --. /„,.-,.,, -... 49S. CENOMYCE PYXIDATA ÄCH. ■(Lichcn pjxidatus Linn.) Thatt-Laf. Lajbålens blad äro flikiga, naggade och upp-stående. BåhLänglarne (podetia) äro bägare-lika, i början släla, men sedermera skroiliga,knoltriga och grågröna; Bägarne likformiga,stundom i kanten utskjutande nya; Laflmsoii(apothecia) kring bägarens kant, mörkbruna. Arliar. Synops. Lich. p. 252. Lichenogr. imir. p. 554- — Linn. Fl. Sv.f>. aai. Cl. n4- Crtptogamia Algae. — Liljehl. Sv. Fl. s. 434. Kl. 16.Lönn giftB Alger. — Retz. Fl. cec. s. 400. — ITestring Lathist. s. a54«Tab. — -l-Vahlenh. Fl. Lapp. p. 454. (Baeomyces neglectus.) Artförändringar: a.) simplex: Korta bägarlika Bålstänglar med fintandad kant,besatt med små mörka lafhus. Ach Syn. 1. c. a.) Dill. hist. musc. t. 14. f. A. JVestrings Lafhist. S.256. Tab. gg. A. B. C. b.) staphylea: Enkla, bägarlika, hvitgröna bålstänglar. Laf-husen utvexte , sittande på kort fot, vid kanten af bägaren.Ach. Syn. 1. c. b