Alamy logo

. Svensk botanik . et knölig vid rotfästet. Utanpå är den slät och hvit-aktig. Hatten är i början trattlik, och får utseende af enomvänd con, i brädden upprätt, men ganska flikig ochrynkad. Substansen är köttig men seg, och storleken ända HVDNUM INFUNDIBULVM. till ett qvarters bredd tversöfver. Färgen är blek eller IjuS-brun, men mörknar sedan. Ytan är för öfrigt slät och u-tan ringar. Piggarne sitta mycket tätt, £ tum långa, smala,styfva fastän sköra, af hvit färg, men som snart öfvergårtill brunaktig eller gulbrun. Svampen, som har hvarken lukt eller smak, är ickökänd för någon nytta; också

. Svensk botanik . et knölig vid rotfästet. Utanpå är den slät och hvit-aktig. Hatten är i början trattlik, och får utseende af enomvänd con, i brädden upprätt, men ganska flikig ochrynkad. Substansen är köttig men seg, och storleken ända HVDNUM INFUNDIBULVM. till ett qvarters bredd tversöfver. Färgen är blek eller IjuS-brun, men mörknar sedan. Ytan är för öfrigt slät och u-tan ringar. Piggarne sitta mycket tätt, £ tum långa, smala,styfva fastän sköra, af hvit färg, men som snart öfvergårtill brunaktig eller gulbrun. Svampen, som har hvarken lukt eller smak, är ickökänd för någon nytta; också Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ7YJ7

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1541 x 1621 px | 26.1 x 27.4 cm | 10.3 x 10.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . et knölig vid rotfästet. Utanpå är den slät och hvit-aktig. Hatten är i början trattlik, och får utseende af enomvänd con, i brädden upprätt, men ganska flikig ochrynkad. Substansen är köttig men seg, och storleken ända HVDNUM INFUNDIBULVM. till ett qvarters bredd tversöfver. Färgen är blek eller IjuS-brun, men mörknar sedan. Ytan är för öfrigt slät och u-tan ringar. Piggarne sitta mycket tätt, £ tum långa, smala,styfva fastän sköra, af hvit färg, men som snart öfvergårtill brunaktig eller gulbrun. Svampen, som har hvarken lukt eller smak, är ickökänd för någon nytta; också lär den såsom saftlös ickekunna så användas som t. ex. en annan inhemsk art af sam-ma slägte (H. repandum), hvilken af lösare textur skallutrikas begagnas som födämne i likhet med andra ätligaaf denna familj. Tab. föreställer en af den beskrifne arten, fastän 4—5gånger mindre än den naturligt förekommer. Den bred-vid ställda, visar svampen längsefter huskuren..