Alamy logo

. Svensk botanik . ej så grönaktigt hvita. Men cgentliga åtskillnaden består i den lilla blomfoder-lika till-satsen under blomman, som hos den Lappska är fästadendast på sidan af stängeln, och på afstånd från kronbla-den ; hos den större åter, sitter blomfodret tätt under dem,och äger dessutom smala blomskärmar (bractese) som åt-skilja blommorna. Häraf synes den specifika åtskillnaden otvifvelaktig, ochdenna upplysning, som D. Wahlenberg först gifvit, är jem-te teckningen på begge, troligen icke utan nytta för demsom beflita sig om vexternas kännedom ; oaktadt ingen egent-lig förtjenst kan för

. Svensk botanik . ej så grönaktigt hvita. Men cgentliga åtskillnaden består i den lilla blomfoder-lika till-satsen under blomman, som hos den Lappska är fästadendast på sidan af stängeln, och på afstånd från kronbla-den ; hos den större åter, sitter blomfodret tätt under dem,och äger dessutom smala blomskärmar (bractese) som åt-skilja blommorna. Häraf synes den specifika åtskillnaden otvifvelaktig, ochdenna upplysning, som D. Wahlenberg först gifvit, är jem-te teckningen på begge, troligen icke utan nytta för demsom beflita sig om vexternas kännedom ; oaktadt ingen egent-lig förtjenst kan för Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGGJ4K

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1346 x 1856 px | 22.8 x 31.4 cm | 9 x 12.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ej så grönaktigt hvita. Men cgentliga åtskillnaden består i den lilla blomfoder-lika till-satsen under blomman, som hos den Lappska är fästadendast på sidan af stängeln, och på afstånd från kronbla-den ; hos den större åter, sitter blomfodret tätt under dem,och äger dessutom smala blomskärmar (bractese) som åt-skilja blommorna. Häraf synes den specifika åtskillnaden otvifvelaktig, ochdenna upplysning, som D. Wahlenberg först gifvit, är jem-te teckningen på begge, troligen icke utan nytta för demsom beflita sig om vexternas kännedom ; oaktadt ingen egent-lig förtjenst kan för det närvarande tilläggas dessa såsomi ett ellsr annat afseende nyttiga. Tab. ~— i. föreställer Tofjeldia borealis inåt. storlek.:— a. blomman med sin calyculus. — b. pistillen. — axetsärskilt med frökapsler. — 2, Tofjeldia calycirfata. — evblomman med calycuius och bractea. — d. frukten till beg-ge, sila förstorade, — * en del af ett blad, förstoradt. 4#3. !k). <&lé. a/-Z7h/m s/riicA Grav. a./ Jt/wtrmak v 483.ANDROSACE septentrionalis. HlLSKO-ÖRT. Bladen sitta alla vid roten, bredt lansettlika,otydligt tandade och släta. Blomfodren ärokantiga och kortare än blomkronan. Linn. Flora Su. p. 170. Cl. 5- Pemtandkta Monogynia. — LiljebUSv. Flora, s. S7. Kl. 5. Femmänningan Enqvinnade, — Retz.fl. cec.s.45. JLbland Lysimachierne, en af de vextfamiljer hos Jussieuhvartili detta slägte hörer, bestämmes detsamma så väl ge-nom det svepe som finnts under blomflocken, som genomblomkronans eggformiga pip och körtlarne vid dess hop-dragna mynning, och dessutom genom en klotrund enrum-rnig frökapsel. Större delen af arterne äro infödingar änpå Schweiziska, Pyreneiska, än på de Österrikiska, Ita-lienska och Ryska bergåsarne; äfven denna enda Svenskaarten väljer lika belägenhet, och räknas också till Lapp-lands Flora; men förekommer äfven stundom på sandigaöppna fält och backar i Upland och i Skåne. ör