Alamy logo

. Svensk botanik . e. nämna localen af den förra som är Södra Eu-ropas sidlandta ängar, då den Svenska endast träffas på näm-dc hafstränder. 443.Lotus mar it i mus. För någon egentlig nytta är den icke bekant, Fåren för-tära den med de öfrige Sältingsvexterne. Den fyrkantiga fiöbaljan ger anledning att anföra en slag.ting som odlas i lräg!irdarne eller de så kallade Sparrisarternc (Lotus tetragonolobns L.). Dess rot är annuel och bla-den icke köttige; blomskärmarna ovala, det medlersta småbladet tandadt och skidorne vida större, samt blommorne rö.da, De» är inhemsk i Sicilien, men cultiveras l

. Svensk botanik . e. nämna localen af den förra som är Södra Eu-ropas sidlandta ängar, då den Svenska endast träffas på näm-dc hafstränder. 443.Lotus mar it i mus. För någon egentlig nytta är den icke bekant, Fåren för-tära den med de öfrige Sältingsvexterne. Den fyrkantiga fiöbaljan ger anledning att anföra en slag.ting som odlas i lräg!irdarne eller de så kallade Sparrisarternc (Lotus tetragonolobns L.). Dess rot är annuel och bla-den icke köttige; blomskärmarna ovala, det medlersta småbladet tandadt och skidorne vida större, samt blommorne rö.da, De» är inhemsk i Sicilien, men cultiveras l Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH80Y

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1113 x 2245 px | 18.8 x 38 cm | 7.4 x 15 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . e. nämna localen af den förra som är Södra Eu-ropas sidlandta ängar, då den Svenska endast träffas på näm-dc hafstränder. 443.Lotus mar it i mus. För någon egentlig nytta är den icke bekant, Fåren för-tära den med de öfrige Sältingsvexterne. Den fyrkantiga fiöbaljan ger anledning att anföra en slag.ting som odlas i lräg!irdarne eller de så kallade Sparrisarternc (Lotus tetragonolobns L.). Dess rot är annuel och bla-den icke köttige; blomskärmarna ovala, det medlersta småbladet tandadt och skidorne vida större, samt blommorne rö.da, De» är inhemsk i Sicilien, men cultiveras lätt genomplantering af ärterne om våren på trägårJsjord, som andreLegumer. Spritade och tillredde äro de en välsmakande föda;Blommorne pryda dessutom sin plats på Blomsterrabatten, Tab. Vexten i nat. storlek, blommande, a. BlommansSegel. b. Vingarne (i nat. st.), c. Hansirängarne. d. Pi-stillen (något förstorade), e, Baljan i nat. storlek, f. Ge.nomskärningcn af en balja,. 449- EPIPACTIS PALUSTRIS, (Serapia? Longifolia 1 i erapias palustris.). V_/rkis*familjen lika så utmärkt som den är stor i Vext-riket, indelas bäst i 3 klasser efter Hanknappens och frö-mjölets olika fölhällande. Den Första — hes hvilka knappenär sammanvuxen med pistillens kropp, och frömjölet, tvenneaf små blå-elika gryn sammansatte och med fot försedde mas-sor, gömde i hvar sitt rum af knappen, — Den and