Alamy logo

. Svensk botanik . Den såsom practicus berömde Cohin har upp-gifvit flera lyckliga händelser, hvilka utan tvifvel förfjenauppmärksamhet, och det af oss så mycket mer, som na-turen erbjudit detta medel såsom inländskt och lättfånget.Det anseende hvilket också roten af Senega, en Nordame-rikansk art af detta slägte, länge innehaft, dels såsom an-tidot mot ormbett, dels såsom lösande och lättande me-del i håll och sting samt bröst-inflammationer och dels så-som vattendrifvande, är väl bekant i Läkarevetenskapenshäfder. Vidare upplysningar förekomma hos Murray (App.Med.), v. Linné (Amoen. Acad. a.

. Svensk botanik . Den såsom practicus berömde Cohin har upp-gifvit flera lyckliga händelser, hvilka utan tvifvel förfjenauppmärksamhet, och det af oss så mycket mer, som na-turen erbjudit detta medel såsom inländskt och lättfånget.Det anseende hvilket också roten af Senega, en Nordame-rikansk art af detta slägte, länge innehaft, dels såsom an-tidot mot ormbett, dels såsom lösande och lättande me-del i håll och sting samt bröst-inflammationer och dels så-som vattendrifvande, är väl bekant i Läkarevetenskapenshäfder. Vidare upplysningar förekomma hos Murray (App.Med.), v. Linné (Amoen. Acad. a. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGGHDD

File size:

7.1 MB (0.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1250 x 1998 px | 21.2 x 33.8 cm | 8.3 x 13.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . Den såsom practicus berömde Cohin har upp-gifvit flera lyckliga händelser, hvilka utan tvifvel förfjenauppmärksamhet, och det af oss så mycket mer, som na-turen erbjudit detta medel såsom inländskt och lättfånget.Det anseende hvilket också roten af Senega, en Nordame-rikansk art af detta slägte, länge innehaft, dels såsom an-tidot mot ormbett, dels såsom lösande och lättande me-del i håll och sting samt bröst-inflammationer och dels så-som vattendrifvande, är väl bekant i Läkarevetenskapenshäfder. Vidare upplysningar förekomma hos Murray (App.Med.), v. Linné (Amoen. Acad. a. 100) Geoflroy, Lems,Tennent m. fl. Tab. Örten i nat. storlek, fastän ett mindre stånd. —a. en liten del af klasen med en blomma. — b. en utsla-gen blomma. — c. densamma sedd framifrån. — f. ett afde större blomfoder-bladen. — g. pistillen. — h. kapselnomgifven med blomfodret. — i. densamma bar. — k. påtveren afskuren. — d. ett frö. Alla delarne förstorade. 4SS.. ff-ra* af - 485.RAMALINA fraxinea Actt, Lichen fraxineus L i n n.A s k l a f. Limlaf.Lafbålen är platt, bandlik, jemnbred och flikig,hvitgrå, med nätformiga skrynkor och gropavpå ytan; änd-flikarna ofta afsmalnande. Laf-husen sitta i kanten, och äro platta och blektiiffärgade. Achar. LirrHflnoer. uuiv. u. boa. - Synupj. p. nyö. !5. — Linn. Fl. Su,p. 4i5. (Lichen fraxineus) Cl. 24. — Chyptog amia, aic ae. — Lilj. Sv. Fl«3. 426. Kl. 16. Lönngifte, Alger. — Westrings Färg-Lafv. Hist. 1. 4.T. 12- f. A. D. — Acli, meth. p. 258- (Parmelia frax.) — Hoffm. Fl. Germ.p. 15S. (Lobaria) pl. Lichen. T. 18. fi ii. (Platisma) — R.etz. Fl. oec. s. 588»— Berzelius i Afhandl. Fysik, Kemi öcc. 5. de!. RAMALIIXA fastigiata Acii. Klubelaf. Laf bålen är trind och hopklämd samt grenig,med gropig och blågrå yta. Grenarne ärolika höga, uppåt tjockare. Lafhuseii sitta itoppen på dem, sköldlika och hvitaktiga. Ach. Lichenogr. p. 603. Syuops. p. 296. 9.