Alamy logo

. Svensk botanik . de af Hrr Florman, Wi-borg och Ra/n, intygat Klättfröets (åtminstone ojäst) skad-liga åverkan på höns, kalkoner, änder, korpar, hundar 488- Agrostemma githago. m. fl., för hvilkå alla det vid forsoken visat sig såsom ettslogs gift. Svin sägas ock rata Klättblandadt mjöl. Emed-lertid påstås, att sådan säd ger ymnigare brännvin än an-nan, men om icke detta blir skadligare derigenom, är o-afgjordt. Som, i alla fall, säden får ett minskadt värde ge-nom denna främmande tillsats, är angeläget att söka ut-rota den, som icke heller är svårt, emedan vexten är an-nuel och fröet icke a

. Svensk botanik . de af Hrr Florman, Wi-borg och Ra/n, intygat Klättfröets (åtminstone ojäst) skad-liga åverkan på höns, kalkoner, änder, korpar, hundar 488- Agrostemma githago. m. fl., för hvilkå alla det vid forsoken visat sig såsom ettslogs gift. Svin sägas ock rata Klättblandadt mjöl. Emed-lertid påstås, att sådan säd ger ymnigare brännvin än an-nan, men om icke detta blir skadligare derigenom, är o-afgjordt. Som, i alla fall, säden får ett minskadt värde ge-nom denna främmande tillsats, är angeläget att söka ut-rota den, som icke heller är svårt, emedan vexten är an-nuel och fröet icke a Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ84TG

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1134 x 2203 px | 19.2 x 37.3 cm | 7.6 x 14.7 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . de af Hrr Florman, Wi-borg och Ra/n, intygat Klättfröets (åtminstone ojäst) skad-liga åverkan på höns, kalkoner, änder, korpar, hundar 488- Agrostemma githago. m. fl., för hvilkå alla det vid forsoken visat sig såsom ettslogs gift. Svin sägas ock rata Klättblandadt mjöl. Emed-lertid påstås, att sådan säd ger ymnigare brännvin än an-nan, men om icke detta blir skadligare derigenom, är o-afgjordt. Som, i alla fall, säden får ett minskadt värde ge-nom denna främmande tillsats, är angeläget att söka ut-rota den, som icke heller är svårt, emedan vexten är an-nuel och fröet icke af sig sjelf så vidt kringsprides. Genomflitigt sommarbruk af åkern och rensadt utsäde, vinner manlätt ändamålet. Medelst tillagda frön, under tvättning af ullgarn, skallen betydligare hvithet derigenom vinnas. (Rajn.) Tab. Vexten med rot i nat. storlek, blommande. —a ett kronblad med ett par vidhängande ståndare. — b,fröhuset ? moget öppnande sig. — c. ett frö. 4S9. 4%. NARTHECIUM ossifragum. (Antherioum ossifragum Linn.). Uvitrik. llagräs. Benbräcksgräs.— Sturgräs. Valsax, Sticklegräs. Kröklegräs. Myrebrod. Rommegräs. Mmgelgräs. Iglegräs. Bladen äro svärdslika. Blommorna sitta i klasei toppen. Ståndarnes strängar äro ludna. Smith. Fl. Britt. i. p. 368. —Linn. Fl. Sv. p. 107. Cl. 6. Hex>»d»uMonogynia. — Willd. sp. pl. (Anthericum ossifragum). — Liljebl. Sv.Fl. s. 139. Kl. 6. Sexmänning. iqviivn. — Wahlenb. Fl. Lapp. p. 7S- —Retz. Fl. esc. s. 55. — Bartholin i Act. Dan. a. p. ia6, 23a. D. etta örtslägte, tiilförene förenadt med Anthericum, harutan tvifvel med mycket skäl af Moshring, Gorter, Hudsonoch Smith blifvit såsom eget åtskildt, hvars väsendtliga kän-nemärke består i en blomkrona med 6 vidöppna kronbladsom äro avarsittande efter blomningen; ståndarnes strän-gar äro ludna. Kapseln sitter of van kronbladens fäste,prismatisk, %:rummig och fröna i mängd fastade i dessbotte