Alamy logo

. Svensk botanik . d blek rodnad och finhårigt bräm. De 2klufnahan - knapparne utvisa vextens frändskap med Bicornes.Bären, som finnas häftade vid det lilla röda blomfodret, äroklotrunda, stora som svarta vinbär, samt naflade, svartblåoch hysa merendels 5 aflånga sammantryckta, hårdskaliga,purpurröda frön, med inre hvassare kanten fastade vid cen-tral-stöuet. Frukten finnes oftast ännu qvarsittande detföljande året. Fjällmjölon busken är väl icke känd för någon utmärktegenskap eller hushållsn3>tta; men bären, som skola i sma-ken något likna svarta vinbär, begagnas af Lapparne, ehurude synas

. Svensk botanik . d blek rodnad och finhårigt bräm. De 2klufnahan - knapparne utvisa vextens frändskap med Bicornes.Bären, som finnas häftade vid det lilla röda blomfodret, äroklotrunda, stora som svarta vinbär, samt naflade, svartblåoch hysa merendels 5 aflånga sammantryckta, hårdskaliga,purpurröda frön, med inre hvassare kanten fastade vid cen-tral-stöuet. Frukten finnes oftast ännu qvarsittande detföljande året. Fjällmjölon busken är väl icke känd för någon utmärktegenskap eller hushållsn3>tta; men bären, som skola i sma-ken något likna svarta vinbär, begagnas af Lapparne, ehurude synas Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CJ861G

File size:

7.2 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1146 x 2181 px | 19.4 x 36.9 cm | 7.6 x 14.5 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . d blek rodnad och finhårigt bräm. De 2klufnahan - knapparne utvisa vextens frändskap med Bicornes.Bären, som finnas häftade vid det lilla röda blomfodret, äroklotrunda, stora som svarta vinbär, samt naflade, svartblåoch hysa merendels 5 aflånga sammantryckta, hårdskaliga,purpurröda frön, med inre hvassare kanten fastade vid cen-tral-stöuet. Frukten finnes oftast ännu qvarsittande detföljande året. Fjällmjölon busken är väl icke känd för någon utmärktegenskap eller hushållsn3>tta; men bären, som skola i sma-ken något likna svarta vinbär, begagnas af Lapparne, ehurude synas för dem mindre angenäma, än för fjällripor ochandra fjällfåglar, hvilkas näringsämnen de i synnerhet äro,och som namnen äfven synas utmärka. Tab. Busken i naturlig storlek, blommande. — a. engren med mogna bär. — b. en blomma. — c. en öppnaddito för att visa de inre delarne. — d. en ståndare. — e.pistillen. — f. ett frö särskilt; alla förstorade. 4&S.. 488.AGKOSTEMMA Gitiiago. Klätt. Klint. Slätt, Svartklint, Rödklint. — Klitte, Klit. Hela örten är hårig. Blomfodrcts flikar längreän kronbladen, hvilka äro hela och utan tag-gar vid klon. Linn. Fl. Sv. p. i55. Cl. 10. Bicandria Pentagynia. — Lil/ell. Sv.Fl. s. 181. Kl. 7. Tiemänn. Femqvinn. — Retz. Fl. cecon. s. 28 — Fhys.oecon. Bibi. för Dannem. 2. B. K, -lätt-slagtet, tillhörande Neglik familjen (caryophylleae),utmärker sig bland sina fränder genom ett tjockt, enbla-digt blomfoder; 5, med klo försedda, trubbiga och odeltakronblad, samt ett fröhus med ett rum. Skillnaden voresåledes icke betydlig från Lyc/mis- slägtels carakter, omicke det yttre anseendet gåfve anledning att anse beggesärskilta. Denna Klätt är ett bland ogräsen i åkrar, be-sådde med vintersäd, och på Skånska slätten ett af de all-männaste. Troligen är den liksom Blåklinten (CentaureaCyanus) och flera dylika, med sades shigen fordom inkom-men, och således med d