Alamy logo

. Svensk botanik . cÄrf af-fåt/mj-fnicA 48/+.POLYGALA amara. Bitter Fågelört.Örtstjelkarne äro uppräte; bladen trubbiga, devid roten rundaktiga och vigglika. Blommor-na sitta i klase, och hafva bräm (en pensel-lik tillsats). Bl om fodrets vingar äro längreän Blomkronan, och med 5 nerver försedde. Linn. Sp. pl. p. 987. Cl. 17. Dia>ei.priA. OctARDBIA.— Liljebl. Sv. Fl. s. 5x5 Kl. 14. Tvåkullp. , med fröhus. — Retz. Fl. oec. s. 528- —Murr. App. Med. 2. p. 445. — Collin obs; 2. p. 2o5. — Phann. Po-lygalce amarse Herba, Radix. D, etta slägte har äfvensom Fumarierne, till hvilka detgränsar i Sexu

. Svensk botanik . cÄrf af-fåt/mj-fnicA 48/+.POLYGALA amara. Bitter Fågelört.Örtstjelkarne äro uppräte; bladen trubbiga, devid roten rundaktiga och vigglika. Blommor-na sitta i klase, och hafva bräm (en pensel-lik tillsats). Bl om fodrets vingar äro längreän Blomkronan, och med 5 nerver försedde. Linn. Sp. pl. p. 987. Cl. 17. Dia>ei.priA. OctARDBIA.— Liljebl. Sv. Fl. s. 5x5 Kl. 14. Tvåkullp. , med fröhus. — Retz. Fl. oec. s. 528- —Murr. App. Med. 2. p. 445. — Collin obs; 2. p. 2o5. — Phann. Po-lygalce amarse Herba, Radix. D, etta slägte har äfvensom Fumarierne, till hvilka detgränsar i Sexu Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGGHRA

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1497 x 1669 px | 25.3 x 28.3 cm | 10 x 11.1 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . cÄrf af-fåt/mj-fnicA 48/+.POLYGALA amara. Bitter Fågelört.Örtstjelkarne äro uppräte; bladen trubbiga, devid roten rundaktiga och vigglika. Blommor-na sitta i klase, och hafva bräm (en pensel-lik tillsats). Bl om fodrets vingar äro längreän Blomkronan, och med 5 nerver försedde. Linn. Sp. pl. p. 987. Cl. 17. Dia>ei.priA. OctARDBIA.— Liljebl. Sv. Fl. s. 5x5 Kl. 14. Tvåkullp. , med fröhus. — Retz. Fl. oec. s. 528- —Murr. App. Med. 2. p. 445. — Collin obs; 2. p. 2o5. — Phann. Po-lygalce amarse Herba, Radix. D, etta slägte har äfvensom Fumarierne, till hvilka detgränsar i Sexualsystemet, något så eget, att det lika lättskiljes från andra af sin klass. Blomfodret, som består a£5 blad, har 2:ne af dem utstående, lika vingar, och dessemerendels färgade. Blomkronan bildas af ett ölre och ettundre kronblad; det förra svarar mot seglet hos ärtblom-morna, och är litet, pipigt och 2klulvit; det sednare somliknar hulen (carina) är concavt, bukigt framtill