. Svensk botanik . blekgrön, midt på hvilken tvenneomfattande blad sitta mot hvarandra, alldeles hjertformigaoch trubbiga samt ådriga och lifligt gröna. Blommornaäro förenade i ett litet ax af ungefär en tums längd. Deäro ganska små, vidöppna och grönaktiga. Läppen elierKronbladet är rödbrunt, Here gånger längre än blommansflikar och a-klulvit med hvassa spetsar. Vid basen af läp-pen sitter å ömse sidor en horisontei tand eller smal flik.Fröhuset blir omsider klotrundt af ett litet pepparkornsstorlek. I Juli blommar denna lilla täcka arten, likväl utan attröja sig mer genom lukt än genom blomm

- Image ID: 2CGGPXF

. Svensk botanik . blekgrön, midt på hvilken tvenneomfattande blad sitta mot hvarandra, alldeles hjertformigaoch trubbiga samt ådriga och lifligt gröna. Blommornaäro förenade i ett litet ax af ungefär en tums längd. Deäro ganska små, vidöppna och grönaktiga. Läppen elierKronbladet är rödbrunt, Here gånger längre än blommansflikar och a-klulvit med hvassa spetsar. Vid basen af läp-pen sitter å ömse sidor en horisontei tand eller smal flik.Fröhuset blir omsider klotrundt af ett litet pepparkornsstorlek. I Juli blommar denna lilla täcka arten, likväl utan attröja sig mer genom lukt än genom blomm

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID: 2CGGPXF

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags