Alamy logo

. Svensk botanik . ar vid ba-sen. Långsefter läppens disk löpa 3-4 upphöjda, gulaktigalinier. Det till fröhus sedermera utvexande fruktämnet un-der blomman är cylinderlikt, men spetsadt nedåt och har6 på längden löpande fåror. Denna art, som blommar »tan märkbar lukt vid midsommarstiden, är ganska sällsam i andra Svenska provinserutom på Gottland och öland. Der synes den kalk-artadejordmånen vara mest enlig med dess natur; men stället börlikväl vara skyddadt af buskar och träd. Zymbel-slägtet, kommer i anseende till sina blott tra-diga rötter, och icke lökaktiga eller knöliga som hos inånga 46

. Svensk botanik . ar vid ba-sen. Långsefter läppens disk löpa 3-4 upphöjda, gulaktigalinier. Det till fröhus sedermera utvexande fruktämnet un-der blomman är cylinderlikt, men spetsadt nedåt och har6 på längden löpande fåror. Denna art, som blommar »tan märkbar lukt vid midsommarstiden, är ganska sällsam i andra Svenska provinserutom på Gottland och öland. Der synes den kalk-artadejordmånen vara mest enlig med dess natur; men stället börlikväl vara skyddadt af buskar och träd. Zymbel-slägtet, kommer i anseende till sina blott tra-diga rötter, och icke lökaktiga eller knöliga som hos inånga 46 Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGGXHA

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1213 x 2059 px | 20.5 x 34.9 cm | 8.1 x 13.7 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ar vid ba-sen. Långsefter läppens disk löpa 3-4 upphöjda, gulaktigalinier. Det till fröhus sedermera utvexande fruktämnet un-der blomman är cylinderlikt, men spetsadt nedåt och har6 på längden löpande fåror. Denna art, som blommar »tan märkbar lukt vid midsommarstiden, är ganska sällsam i andra Svenska provinserutom på Gottland och öland. Der synes den kalk-artadejordmånen vara mest enlig med dess natur; men stället börlikväl vara skyddadt af buskar och träd. Zymbel-slägtet, kommer i anseende till sina blott tra-diga rötter, och icke lökaktiga eller knöliga som hos inånga 465.Epipactis pallens. andra örkider, visst icke i fråga i ekonomiskt afseende;men hela familjen är så intressant för botanisten, och deinhemska arternas antal inskränkt, att vi ej dragit i betän-kande att låta dera hvar efter annan inflyta. Tab. Vexten i nat. storlek med rotdelen och blommor.— a. blommans födelsedelar med läppen. — b. de förr©särskilt, något förstorade..