. Svensk botanik . ar dem två gånger om året; omvåren med sina hvita blommor, om hösten med sin ly-sande frukt. Att irrmeningar slutligen kunna få liksom fasta medtiden, vittna för öfrigt Hjortronens botaniska legender.5o år sedan uppgaf vår berömde Landsman Dr. Solanderdet underliga fenomenet, att bagge könens rötter hosdenna art voro under jorden förenade. Hans Lärare an-tog det på god tro, och flere efterföljande hafva copieratMästaren. Det är svårt att uttyda detta misstag, hvilketvi, äfven som OEder tillförene, nyligen bemödat oss attupptäcka, och befunnit könen fullkomligt, både of van o

- Image ID: 2CGGTK4

. Svensk botanik . ar dem två gånger om året; omvåren med sina hvita blommor, om hösten med sin ly-sande frukt. Att irrmeningar slutligen kunna få liksom fasta medtiden, vittna för öfrigt Hjortronens botaniska legender.5o år sedan uppgaf vår berömde Landsman Dr. Solanderdet underliga fenomenet, att bagge könens rötter hosdenna art voro under jorden förenade. Hans Lärare an-tog det på god tro, och flere efterföljande hafva copieratMästaren. Det är svårt att uttyda detta misstag, hvilketvi, äfven som OEder tillförene, nyligen bemödat oss attupptäcka, och befunnit könen fullkomligt, både of van o

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID: 2CGGTK4

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags