Alamy logo

. Svensk botanik . a somutgöra runda hufvnden, sitta glesare och mer utspärrandeän hos Angsklöfvern, och äga en högröd färg. Blomiödretsbegge öfre tänder äro kortare än de öfrige, af hvilka denniediersta eller nedersta är längst. PiOten är lång och krypande, och har af Engelska kul-tivatörer blifvit ansedd såsom varaktigare än den af allmänklöfver. Blomningen börjar och senare, och efter mid-sommar. För kreatur ar denna väplingsart ett välsmakligt grön-foder, jirlhur Young sätter denna främst af alla, ochpåstår att den ger både bättre mjölk och smör, och attkreaturen icke af detta slag befara

. Svensk botanik . a somutgöra runda hufvnden, sitta glesare och mer utspärrandeän hos Angsklöfvern, och äga en högröd färg. Blomiödretsbegge öfre tänder äro kortare än de öfrige, af hvilka denniediersta eller nedersta är längst. PiOten är lång och krypande, och har af Engelska kul-tivatörer blifvit ansedd såsom varaktigare än den af allmänklöfver. Blomningen börjar och senare, och efter mid-sommar. För kreatur ar denna väplingsart ett välsmakligt grön-foder, jirlhur Young sätter denna främst af alla, ochpåstår att den ger både bättre mjölk och smör, och attkreaturen icke af detta slag befara Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH18W

File size:

7.2 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1092 x 2289 px | 18.5 x 38.8 cm | 7.3 x 15.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . a somutgöra runda hufvnden, sitta glesare och mer utspärrandeän hos Angsklöfvern, och äga en högröd färg. Blomiödretsbegge öfre tänder äro kortare än de öfrige, af hvilka denniediersta eller nedersta är längst. PiOten är lång och krypande, och har af Engelska kul-tivatörer blifvit ansedd såsom varaktigare än den af allmänklöfver. Blomningen börjar och senare, och efter mid-sommar. För kreatur ar denna väplingsart ett välsmakligt grön-foder, jirlhur Young sätter denna främst af alla, ochpåstår att den ger både bättre mjölk och smör, och attkreaturen icke af detta slag befara trumsjukan, en vanligåkomma vid omåttligt klöfverbete. Som någre hyst tvifvels-mål i anseende till dessa föregifna fördelar, lönar det välmödan att nya rön dermed anställas; emedan denna art harknappt hittills varit ordentligen hos oss odlad. Ta>b. — Vexten i nat. storlek med sin ror. — a. Enblomma särskilt. — b. ett blomfoder — begge förstorade. ~:. 40t.. tårifdfrvatfz -l/nst1 y <$nt£m-an BROMUS asper. Skogs -Lösta. Blomvippan är grenig, spridd och lutande.Småaxen jemnbreda och afiånga med lansett-lika och trinda blomster. Bladen är o enfor-miga; de nedre (i synnerhet) håriga.