Alamy logo

. Svensk botanik . 447- SEDUM TELEPHIUM. KÅllik Bergknopp. Käringkål, Kärleksört]Bcckebläcke, Huslök. På Finska: Jänexen kaali,Naxa ruo/io, Sjanleuvan hthi, Tondunparta,Willuruoho. örtstjelken är rak. Bladen aflånga, i bräd-den sågade och Blomknippet bladigt. Linn. Flora Sv. p. 152. Mat. Med. p. 217. Cl. 10. decandria.PentagynJa. — Liljeblad Sv. Fl. p. 188- kl. 7. TIEMÄNNINGAR,5 Qvinnad. — Ret{. Fl. cec s. 670. Murr. Appar. Med. 3 p. 348Pharm. TeUpkii vulgo F*b* Crasat s. Faiari* Herba, radix, V, id N:o 149 och 430 förutgående, förekomma tvenne arteraf samma slägte som denna, hvars utseende do

. Svensk botanik . 447- SEDUM TELEPHIUM. KÅllik Bergknopp. Käringkål, Kärleksört]Bcckebläcke, Huslök. På Finska: Jänexen kaali,Naxa ruo/io, Sjanleuvan hthi, Tondunparta,Willuruoho. örtstjelken är rak. Bladen aflånga, i bräd-den sågade och Blomknippet bladigt. Linn. Flora Sv. p. 152. Mat. Med. p. 217. Cl. 10. decandria.PentagynJa. — Liljeblad Sv. Fl. p. 188- kl. 7. TIEMÄNNINGAR,5 Qvinnad. — Ret{. Fl. cec s. 670. Murr. Appar. Med. 3 p. 348Pharm. TeUpkii vulgo F*b* Crasat s. Faiari* Herba, radix, V, id N:o 149 och 430 förutgående, förekomma tvenne arteraf samma slägte som denna, hvars utseende do Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGH8JE

File size:

7.1 MB (0.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1507 x 1658 px | 25.5 x 28.1 cm | 10 x 11.1 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . 447- SEDUM TELEPHIUM. KÅllik Bergknopp. Käringkål, Kärleksört]Bcckebläcke, Huslök. På Finska: Jänexen kaali,Naxa ruo/io, Sjanleuvan hthi, Tondunparta,Willuruoho. örtstjelken är rak. Bladen aflånga, i bräd-den sågade och Blomknippet bladigt. Linn. Flora Sv. p. 152. Mat. Med. p. 217. Cl. 10. decandria.PentagynJa. — Liljeblad Sv. Fl. p. 188- kl. 7. TIEMÄNNINGAR,5 Qvinnad. — Ret{. Fl. cec s. 670. Murr. Appar. Med. 3 p. 348Pharm. TeUpkii vulgo F*b* Crasat s. Faiari* Herba, radix, V, id N:o 149 och 430 förutgående, förekomma tvenne arteraf samma slägte som denna, hvars utseende dock knappastförråder slägtskapen med dem om ej genom sin saftigbet ochblommans karakter. Den är allmän på högländte ställen, hus*taken och mellan stenar, serdeles på lerig el. kalkartad grund.Roten är perennerande, knölig, költig och inni hvit, ört»»tjelken (ofta fler tillhopa) vexer upprätt, 1 - 2 * qvarterhog,enkel, trind, än grön, än purpurfärgad el. rödprtckig, besatt