Alamy logo

. Svensk botanik . 433- CARPINUS BETULUS. ArvENBOK. Hvitboh. Pa Franska: Charm», Kottames fjäll äro jemnplatta. t- - VI Su o S4I. Cl. XXI. Monoecia Polyandria. LIUUll s Fl s. 294 - Cl. 13, Samkvlle. R^ Fl. 0«c. s. 15*Tett, ÅUd. H*ndl. 1742 s- 26 Om detta trädslag som är inhemskt i det Södra Sverige,men icke dess mindre kan vana sig vid det nordligare klima-tet ej upphinner Ek och Bok i reslig växt och anseende, saär det nästan icke mindre märkvärdigt för dess egenskaper.Afvenbokens slägte hör till de så kallade hängbärande växtesCAmentaccae) och ibland Sambyggrarne. På fjälliga hängen,aärskilt

. Svensk botanik . 433- CARPINUS BETULUS. ArvENBOK. Hvitboh. Pa Franska: Charm», Kottames fjäll äro jemnplatta. t- - VI Su o S4I. Cl. XXI. Monoecia Polyandria. LIUUll s Fl s. 294 - Cl. 13, Samkvlle. R^ Fl. 0«c. s. 15*Tett, ÅUd. H*ndl. 1742 s- 26 Om detta trädslag som är inhemskt i det Södra Sverige,men icke dess mindre kan vana sig vid det nordligare klima-tet ej upphinner Ek och Bok i reslig växt och anseende, saär det nästan icke mindre märkvärdigt för dess egenskaper.Afvenbokens slägte hör till de så kallade hängbärande växtesCAmentaccae) och ibland Sambyggrarne. På fjälliga hängen,aärskilt Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGHEB8

File size:

7.1 MB (0.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1196 x 2088 px | 20.3 x 35.4 cm | 8 x 13.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . 433- CARPINUS BETULUS. ArvENBOK. Hvitboh. Pa Franska: Charm», Kottames fjäll äro jemnplatta. t- - VI Su o S4I. Cl. XXI. Monoecia Polyandria. LIUUll s Fl s. 294 - Cl. 13, Samkvlle. R^ Fl. 0«c. s. 15*Tett, ÅUd. H*ndl. 1742 s- 26 Om detta trädslag som är inhemskt i det Södra Sverige,men icke dess mindre kan vana sig vid det nordligare klima-tet ej upphinner Ek och Bok i reslig växt och anseende, saär det nästan icke mindre märkvärdigt för dess egenskaper.Afvenbokens slägte hör till de så kallade hängbärande växtesCAmentaccae) och ibland Sambyggrarne. På fjälliga hängen,aärskilte för hvardera könet, utgöras hanblommorne af enklaoch i kanten finhåriga fjäll, inom hvilka hvardera, ungefär 8—. io ståndare finnas sittande utan blomkrona 5 men hvarjefruktämne omgifves af ett i 6 ojemna flikar deit hylle. Stif-ten äro djupt 2-dclte; och fruckten blir omsider en oval hop-klämd upptill 6-tandad nöt, en emellan hvarje hängfjäll, hvif-ka, mångdubbelt förstorsvenskbotanik07palm