Alamy logo

. Svensk botanik . ,/ 1 466. .SEDUM Rhodiola. (BJiodlola rosea Ltnn.JRosenrots - ört. Bladen äro platta, ovala, spetsade men trubbiga,mot ändan ojemt tandade. Blommorna sittai knippe upp i toppen, åtskilde till könen påsärskilta stånd. Linn. Fl. Sv. p. 55g. — Fl. Lapp. p. 078. Cl. 22. Di ok CIA Octanclna.— Lil/ebl. Sv. Fl. s. 190. Kl. 7. Tiemanning. 5qvinnad. (Rhodiola ro-sea). — Engl. bot. t. 5oS — Retz. Fl. cecon. s. 599. — Decan Jo//.pl.grass.m. 145 (Sedum Rhodiola). Phartn. Rhodiae Radix. D; å vi påminna oss att Rhodiola var en af de vext slägten,som v. Linne tidigt bestämde, sedan han sje

. Svensk botanik . ,/ 1 466. .SEDUM Rhodiola. (BJiodlola rosea Ltnn.JRosenrots - ört. Bladen äro platta, ovala, spetsade men trubbiga,mot ändan ojemt tandade. Blommorna sittai knippe upp i toppen, åtskilde till könen påsärskilta stånd. Linn. Fl. Sv. p. 55g. — Fl. Lapp. p. 078. Cl. 22. Di ok CIA Octanclna.— Lil/ebl. Sv. Fl. s. 190. Kl. 7. Tiemanning. 5qvinnad. (Rhodiola ro-sea). — Engl. bot. t. 5oS — Retz. Fl. cecon. s. 599. — Decan Jo//.pl.grass.m. 145 (Sedum Rhodiola). Phartn. Rhodiae Radix. D; å vi påminna oss att Rhodiola var en af de vext slägten,som v. Linne tidigt bestämde, sedan han sje Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CGGX9R

File size:

7.1 MB (0.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1687 x 1481 px | 28.6 x 25.1 cm | 11.2 x 9.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Svensk botanik . ,/ 1 466. .SEDUM Rhodiola. (BJiodlola rosea Ltnn.JRosenrots - ört. Bladen äro platta, ovala, spetsade men trubbiga,mot ändan ojemt tandade. Blommorna sittai knippe upp i toppen, åtskilde till könen påsärskilta stånd. Linn. Fl. Sv. p. 55g. — Fl. Lapp. p. 078. Cl. 22. Di ok CIA Octanclna.— Lil/ebl. Sv. Fl. s. 190. Kl. 7. Tiemanning. 5qvinnad. (Rhodiola ro-sea). — Engl. bot. t. 5oS — Retz. Fl. cecon. s. 599. — Decan Jo//.pl.grass.m. 145 (Sedum Rhodiola). Phartn. Rhodiae Radix. D; å vi påminna oss att Rhodiola var en af de vext slägten,som v. Linne tidigt bestämde, sedan han sjelf betraktat det iSveriges fjällbygder, och funnit det i anseende till antaletaf blommans delar olika med det af Sedum, må det före-falla mindre underligt att han, efter den af honom utsta-kade systematiska plan, bibehöll P«.osenrotens slägte såsomeget, ehuru han sedermera icke skilde lika så beskaffadevexter från de dem efter naturen anhöriga slägter, t. ex.bland Rubi, Carices, Lyc