The gondole ride up to the Hồ Mây amusement park, at the Vietnamese seaside resort of Vung Tau

- Image ID: HXXY93
Alun Reece / Alamy Stock Photo
Image ID: HXXY93
Location: Ðu?ng lên d?nh núi L?n, Thành ph? Vung T?u, Bà R?a - Vung Tàu, Vietnam