The Gator ki Chatri mausoleum near Jaipur, India

- Image ID: C14WEH
The Gator ki Chatri mausoleum near Jaipur, India
CBW / Alamy Stock Photo
Image ID: C14WEH