The Chozo Dzong group, Lunana, Himalayas, Bhutan.

- Image ID: F028MJ
The Chozo Dzong group, Lunana, Himalayas, Bhutan.
Image ID: F028MJ