The amazing rice terraces at Long Ji, Guangxi

- Image ID: B51EAY