Sahhara, London Alternative Fashion Week, 24 April 2009

- Image ID: BFE63B