Richard Ashcroft of The Verve, Pyramid stage, Glastonbury Festival 2008, Somerset, England, United Kingdom.

- Image ID: FG446P
Richard Ashcroft of The Verve, Pyramid stage, Glastonbury Festival 2008, Somerset, England, United Kingdom.
Photo: Edd Westmacott / Alamy Stock Photo
Image ID: FG446P
Richard Ashcroft of The Verve, Pyramid stage, Glastonbury Festival 2008, Somerset, England, United Kingdom.
Location: Worthy Farm, Pilton, Somerset, England, United Kingdom.