Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn, spring, morning, North Rhine- Westfalia, Germany, Europe

- Image ID: BP910K
Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn, spring, morning, North Rhine- Westfalia, Germany, Europe
Look / Alamy Stock Photo
Image ID: BP910K