R. Fiedler, Ueber Neuerungen im Heizungswesen. In, C. Engler, A. Hollenberg u. H. Kast (Hrsgg.), Dinglers Polytechnisches Journal, 74. Jg., 288. Bd, Heft 4, Stuttgart 28. April 1893, J.G. Gotta'schen Buchhandlg, S. 79

- Image ID: J4A550
R. Fiedler, Ueber Neuerungen im Heizungswesen. In, C. Engler, A. Hollenberg u. H. Kast (Hrsgg.), Dinglers Polytechnisches Journal, 74. Jg., 288. Bd, Heft 4, Stuttgart 28. April 1893, J.G. Gotta'schen Buchhandlg, S. 79
The History Collection / Alamy Stock Photo
Image ID: J4A550

Similar stock images