Pura Ulun Danu Bratan Morning sunrise, Hindu temple in Bratan lake Bali, Indonesia

- Image ID: HY7AMY
Pura Ulun Danu Bratan Morning sunrise, Hindu temple in Bratan lake Bali, Indonesia
supoj buranaprapapong / Alamy Stock Photo
Image ID: HY7AMY