Pickerelweed (Pontederia cordata) leaf silhouettes in Elbow Lake shallows, Wanup, Ontario, Canada

- Image ID: CW314N
Pickerelweed (Pontederia cordata) leaf silhouettes in Elbow Lake shallows, Wanup, Ontario, Canada
Don Johnston_PL / Alamy Stock Photo
Image ID: CW314N
Location: Greater Sudbury, Ontario, Canada