Olive tree growing. Belmonte de Tajo, Madrid province, Spain.
RFKX2NCYOlive tree growing. Belmonte de Tajo, Madrid province, Spain.
Lonely tree, vineyard and olive grove. Belmonte de Tajo, Madrid province, Spain.
RMFBJGKCLonely tree, vineyard and olive grove. Belmonte de Tajo, Madrid province, Spain.
Vineyard and olive grove. Belmonte de Tajo, Madrid province, Spain.
RMF9NANCVineyard and olive grove. Belmonte de Tajo, Madrid province, Spain.