Mũi Né fishing village, Bình Thuận Province, Vietnam

- Image ID: F349YE
Mũi Né fishing village, Bình Thuận Province, Vietnam
David Noton Photography / Alamy Stock Photo
Image ID: F349YE
Mũi Né fishing village, Bình Thuận Province, Vietnam
Location: Mũi Né, Bình Thuận Province, Vietnam