Kashima Antlers team group line up OCTOBER 26 2008 Football Kashima Antlers team group shot Top row L to R Takeshi Aoki 15 Daiki Iwamasa 3 Masaki Chugo 16 Danilo 11 Masahiko Inoha 19 Hitoshi Sogahata 21 Bottom row L to R Atsuto Uchida 2 Masashi Motoyama 10 Shinzo Koroki 13 Toru Araiba 7 and Marquinhos 18 before the 2008 J League Division 1 match between F C Tokyo 3 2 Kashima Antlers at Ajinomoto Stadium in Tokyo Japan Photo by Hitoshi Mochizuki AFLO 0449

- Image ID: B7XND1
Kashima Antlers team group line up OCTOBER 26 2008 Football Kashima Antlers team group shot Top row L to R Takeshi Aoki 15 Daiki Iwamasa 3 Masaki Chugo 16 Danilo 11 Masahiko Inoha 19 Hitoshi Sogahata 21 Bottom row L to R Atsuto Uchida 2 Masashi Motoyama 10 Shinzo Koroki 13 Toru Araiba 7 and Marquinhos 18 before the 2008 J League Division 1 match between F C Tokyo 3 2 Kashima Antlers at Ajinomoto Stadium in Tokyo Japan Photo by Hitoshi Mochizuki AFLO 0449
Aflo Co., Ltd. / Alamy Stock Photo
Image ID: B7XND1
Kashima Antlers team group line up OCTOBER 26 2008 Football Kashima Antlers team group shot Top row L to R Takeshi Aoki 15 Daiki Iwamasa 3 Masaki Chugo 16 Danilo 11 Masahiko Inoha 19 Hitoshi Sogahata 21 Bottom row L to R Atsuto Uchida 2 Masashi Motoyama 10 Shinzo Koroki 13 Toru Araiba 7 and Marquinhos 18 before the 2008 J League Division 1 match between F C Tokyo 3 2 Kashima Antlers at Ajinomoto Stadium in Tokyo Japan Photo by Hitoshi Mochizuki AFLO 0449