Jet of white smoke against a blue background

- Image ID: BHFKWW
Jet of white smoke against a blue background
Valentyn Volkov / Alamy Stock Photo
Image ID: BHFKWW
Jet of white smoke against a blue background