Jet of blue smoke against a white background

- Image ID: BHGYT6
Jet of blue smoke against a white background
Valentyn Volkov / Alamy Stock Photo
Image ID: BHGYT6
Jet of blue smoke against a white background