Japan, Tokyo City, Shinjuku District, Tori no Ichi celebration, Hanazono Inari Shinto Shrine

- Image ID: M7AT2R