Image taken from page 204 of 'Från det moderna England. Ett urval bilder och intryck ... Med 267 illustrationer, etc' Image taken from page 204 of 'Från det moderna England

- Image ID: HBX2CB