Ignatius - insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
RMFH9WFWIgnatius - insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . % WtJt; • I  I %. EMINENTTSSIMO PRIN6fk A N T O NIO BARBERINO S.R.E. CARDINALI CAMERARIO QatoIhs Bouius fcliatAtem l n VIconfcium,icie6que timdiitcm>fcetumhunc meiitis meas perte-
RM2CT13CH. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . % WtJt; • I I %. EMINENTTSSIMO PRIN6fk A N T O NIO BARBERINO S.R.E. CARDINALI CAMERARIO QatoIhs Bouius fcliatAtem l n VIconfcium,icie6que timdiitcm>fcetumhunc meiitis meas perte-
Ignatius - insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
RMFH9WFXIgnatius - insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . renti vere carmineMinoreffe deduxit in antrum.His nimirum AuctoribusSpiricaliu exercitioru libellum fcripfit Ignatius E An 66 An vero ^rcanis refodiendis thclaurisHas ille paginas exarauit ?Superftitiofas dicerem,Si Lemurum fpe&ra inter, & verbera,Terrarum nos in fepulcra deducerent.Scd Regnum Dei intra nos efle dumdocent,Ad San&itatis thefaurumCum Lemurum cruciatu inueniendum,In nobis tantiim inquirendoiubenteflfodero.Interea litterarum rudisLibellum hunc fcripfit Ignatius.Tantum fapuic ante, cjuam fciret;Qui difficillima
RM2CT2FM8. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . renti vere carmineMinoreffe deduxit in antrum.His nimirum AuctoribusSpiricaliu exercitioru libellum fcripfit Ignatius E An 66 An vero ^rcanis refodiendis thclaurisHas ille paginas exarauit ?Superftitiofas dicerem,Si Lemurum fpe&ra inter, & verbera,Terrarum nos in fepulcra deducerent.Scd Regnum Dei intra nos efle dumdocent,Ad San&itatis thefaurumCum Lemurum cruciatu inueniendum,In nobis tantiim inquirendoiubenteflfodero.Interea litterarum rudisLibellum hunc fcripfit Ignatius.Tantum fapuic ante, cjuam fciret;Qui difficillima
. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . bularumNouam mftitor mercem importa prodigia.Illud mterim miraculorum primum efto, Qux Qu# vidcri poflit fabularum eflc nouiffim»:Rci dumtaxat alienaecausa,Potuifle tantum ab homine nauigati lTum,vt oftentum oftento rependerent,Quando, ad exhumandum apud Indos aurum*Viuus mfra tumulosXaucrius non defceodic in Tartara,* Xauerio tumuh excitataab InferisVi&ura rurfum reddidere cadauera •Quid? alterum altero maiusNon putauere Indi prodigium,Homiaem fcilicct tam peregrinum aipkere>it viuis aurum>animam alteram no rapiente
RM2CT0XDA. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . bularumNouam mftitor mercem importa prodigia.Illud mterim miraculorum primum efto, Qux Qu# vidcri poflit fabularum eflc nouiffim»:Rci dumtaxat alienaecausa,Potuifle tantum ab homine nauigati lTum,vt oftentum oftento rependerent,Quando, ad exhumandum apud Indos aurum*Viuus mfra tumulosXaucrius non defceodic in Tartara,* Xauerio tumuh excitataab InferisVi&ura rurfum reddidere cadauera •Quid? alterum altero maiusNon putauere Indi prodigium,Homiaem fcilicct tam peregrinum aipkere>it viuis aurum>animam alteram no rapiente
Ignatius - insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
RMF2EN44Ignatius - insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . re gloriolam: 8iHominibus^Qu.oru {blidum vnucft fuadamecum^humilitas,Inani in gloria immanepra*cipitiu machinatur •An Acherontis Zoilus,Solidam invirtutem liuorcdumrumpicur,Rumpere tumore ftudet inani virtutem ?Hmc porro fandtiora paffim capita>Van0g!orj£ fpiHpufpiricuS necjua afllat,vt inflct.Morbq laborans excremo,Capitalenji hunc plane vcntumAfllari fibi Ignatius inferno fenfit ab ALolo *Sed importunis afflatibus fuu ipfe capur eripuic,Quando/nc gc fe altafapiensVento cjuateretur fuperbias in fublimi,Infrafcplane def
RM2CT2FH7. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . re gloriolam: 8iHominibus^Qu.oru {blidum vnucft fuadamecum^humilitas,Inani in gloria immanepra*cipitiu machinatur •An Acherontis Zoilus,Solidam invirtutem liuorcdumrumpicur,Rumpere tumore ftudet inani virtutem ?Hmc porro fandtiora paffim capita>Van0g!orj£ fpiHpufpiricuS necjua afllat,vt inflct.Morbq laborans excremo,Capitalenji hunc plane vcntumAfllari fibi Ignatius inferno fenfit ab ALolo *Sed importunis afflatibus fuu ipfe capur eripuic,Quando/nc gc fe altafapiensVento cjuateretur fuperbias in fublimi,Infrafcplane def
Ignatius insignium - epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
RMF2EN45Ignatius insignium - epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . are gloriol^i; 8iHominibus,Quorafblidum vnueft fuadametumj.humilitas*[naniingloria immanepra^ipitiumachinatur .An Acheroncis Zoilus,Solidam in virtutem liuore dum rumpicur,Rumpere cumore ftudet inani virtucem ?Hinc porro fan&iorapaffim capita,Vanoglonx fpjncufpiricus nequa aHlar,vt inflec.Morbo Iaborans excremo,Capicalem hunc plane vencumAfllari fibi Ignatius inferno fenfit ab ALolo:ea imporcunis afflatibus fuii ipfe capuc enpuic ,Quando > ne ae fe alca fipiensVemo cjuacerecur fuperbiariniubiimi,Infrafeplane dcfcendic i
RM2CT10RJ. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . are gloriol^i; 8iHominibus,Quorafblidum vnueft fuadametumj.humilitas*[naniingloria immanepra^ipitiumachinatur .An Acheroncis Zoilus,Solidam in virtutem liuore dum rumpicur,Rumpere cumore ftudet inani virtucem ?Hinc porro fan&iorapaffim capita,Vanoglonx fpjncufpiricus nequa aHlar,vt inflec.Morbo Iaborans excremo,Capicalem hunc plane vencumAfllari fibi Ignatius inferno fenfit ab ALolo:ea imporcunis afflatibus fuii ipfe capuc enpuic ,Quando > ne ae fe alca fipiensVemo cjuacerecur fuperbiariniubiimi,Infrafeplane dcfcendic i
Ignatius - insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
RMF1FGRYIgnatius - insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
. Ignatius insignium : epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . ret m numerato pccuniam ^Pendcndo, liominumfe fe deicuit e.aumcro-.i ^ * Ita lea xre grauis alieno, releuatiirus fe leIpfe le fiiltulic la rulpendiuni.Ciuilis damna it-ncentia^.Capicali Juens ftia fponce fupijlicio,Quo haberec in loco mencem ollendic,Cuius capuc fencencia perculic,Qix peccbaccrumenam .Hominem vero miferacus Ignacius^Qijem magnis videbac fupplicijs-/Ecerni fore catcens dcbicorcai,Apud fupremum ludicemCarirace locuples vadem obijc pro decodore-? . Nec Iponfbris fidem fefeliic Deus . SalutisfoenoricamdiuliOini
RM2CT1E29. Ignatius insignium : epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . ret m numerato pccuniam ^Pendcndo, liominumfe fe deicuit e.aumcro-.i ^ * Ita lea xre grauis alieno, releuatiirus fe leIpfe le fiiltulic la rulpendiuni.Ciuilis damna it-ncentia^.Capicali Juens ftia fponce fupijlicio,Quo haberec in loco mencem ollendic,Cuius capuc fencencia perculic,Qix peccbaccrumenam .Hominem vero miferacus Ignacius^Qijem magnis videbac fupplicijs-/Ecerni fore catcens dcbicorcai,Apud fupremum ludicemCarirace locuples vadem obijc pro decodore-? . Nec Iponfbris fidem fefeliic Deus . SalutisfoenoricamdiuliOini
Ignatius insignium - epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)
RMFR7ENJIgnatius insignium - epigrammatum et elogiorum centuriis expressus (1655)