Huenkar Sofasi, throne room, ballroom, harem, Topkapi Sarayi, seraglio, Eski Sarayi, Topkapi Palace, Istanbul, Turkey

- Image ID: CR82MX
Huenkar Sofasi, throne room, ballroom, harem, Topkapi Sarayi, seraglio, Eski Sarayi, Topkapi Palace, Istanbul, Turkey
imageBROKER / Alamy Stock Photo
Image ID: CR82MX
Huenkar Sofasi, throne room, ballroom, harem, Topkapi Sarayi, seraglio, Eski Sarayi, Topkapi Palace, Istanbul, Turkey