Grevy's zebra, Equus grevyi, Samburu National Park, Kenya

- Image ID: BF8NJ6
Grevy's zebra, Equus grevyi, Samburu National Park, Kenya
Frans Lanting Studio / Alamy Stock Photo
Image ID: BF8NJ6