Grevy's Zebra (Equus grevyi) lone stallion drinking, Lewa Wildlife Conservancy, Kenya, October

- Image ID: FJ9KW7
Grevy's Zebra (Equus grevyi) lone stallion drinking, Lewa Wildlife Conservancy, Kenya, October
Malcolm Schuyl / Alamy Stock Photo
Image ID: FJ9KW7