City Hall and CityPark, Bradford, West Yorkshire, England

- Image ID: M2TW57

City Hall and CityPark, Bradford, West Yorkshire, England

Rob Ford / Alamy Stock Photo

Image ID: M2TW57

Location: Bradford City Hall, Norfolk Gardens, Bradford, UK