Ceskoslovensko 50h 1968 j.chudqmel b.kousa Telc stamp

- Image ID: F15PN8