Australia, wildlife, native animals, white-lipped tree frog, closeup of eye. (Litoria infrafrenata). Aka giant tree frog.

- Image ID: G19R7E
Australia, wildlife, native animals, white-lipped tree frog, closeup of eye. (Litoria infrafrenata). Aka giant tree frog.
Chris Mellor / Alamy Stock Photo
Image ID: G19R7E