The 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Barcelona.
RMKHKW4NThe 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Barcelona.
The 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Barcelona.
RMKHKW53The 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Barcelona.
Door of the 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
RMKHKWCFDoor of the 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Door of the 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
RMKHKWCRDoor of the 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Door of the 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
RMKHKW58Door of the 15-16th century Chapel of Sant Jaume de la Mata, in Mura, near the Coll d'Estenalles in Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac