Europe, Poland, Podlaskie Voivodeship, Knyszynska Forest

- Image ID: KB5922