ÖstergötlandÀv Andreas Lindblom . ). Tämligen god 1700-talskopia eller imitation efternågon flandrisk eller italiensk 1600-tals mästare. Olja på duk. H. 88, b. 72 em. Enkelförgylld ram. Om denna tavla har Mandelgren (Beskr.) antecknat: »Stålbom pinct.»2 I kyrkan är upphängd en en väggklocka (fig. 104) i fodral, utfört i ett slagsrococostil och målad i vitt och guld. A perpendikeln står j. tärnlöf. bjärstadmdccclxxviii Vägguret är en gåva av hemmansägaren J. Nilsson i Kröplinge(visitationsprot.). Fattigbössa av järnplåt. Cylindrisk, med lås och med järn att fästa vidväggen. H. 32 cm. Förvaras i

ÖstergötlandÀv Andreas Lindblom . ). Tämligen god 1700-talskopia eller imitation efternågon flandrisk eller italiensk 1600-tals mästare. Olja på duk. H. 88, b. 72 em. Enkelförgylld ram. Om denna tavla har Mandelgren (Beskr.) antecknat: »Stålbom pinct.»2 I kyrkan är upphängd en en väggklocka (fig. 104) i fodral, utfört i ett slagsrococostil och målad i vitt och guld. A perpendikeln står j. tärnlöf. bjärstadmdccclxxviii Vägguret är en gåva av hemmansägaren J. Nilsson i Kröplinge(visitationsprot.). Fattigbössa av järnplåt. Cylindrisk, med lås och med järn att fästa vidväggen. H. 32 cm. Förvaras i Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AN629T

File size:

7.1 MB (380.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2141 x 1167 px | 36.3 x 19.8 cm | 14.3 x 7.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

ÖstergötlandÀv Andreas Lindblom . ). Tämligen god 1700-talskopia eller imitation efternågon flandrisk eller italiensk 1600-tals mästare. Olja på duk. H. 88, b. 72 em. Enkelförgylld ram. Om denna tavla har Mandelgren (Beskr.) antecknat: »Stålbom pinct.»2 I kyrkan är upphängd en en väggklocka (fig. 104) i fodral, utfört i ett slagsrococostil och målad i vitt och guld. A perpendikeln står j. tärnlöf. bjärstadmdccclxxviii Vägguret är en gåva av hemmansägaren J. Nilsson i Kröplinge(visitationsprot.). Fattigbössa av järnplåt. Cylindrisk, med lås och med järn att fästa vidväggen. H. 32 cm. Förvaras i tornet. Bland försvunna inventarier, som icke i det föregående omnämnts, märkes: »1 st. upprester stång med Pelicun uppå.» Omtalas 1733 (I. 1). Vad härmedmenas, är icke så gott att säga. Kanske en ljusstav. Pelicun » = pelikan? VÄGG-KLOCKA FATTIG-BÖSSA FÖRSVUNNETINVENTA-RIUM 1 Jfr s. 88, not 2. 2 F. 1712, d. 1777. Scheffels imitatör Johan Stalhom» (Looström). 96 BANKEKINDS HÄRAD. Fig. 100. Svinstad. Kyrkoherden Elias Ekeroth.Foto 1916. Bildnis des Pfarrers Elias Ekeroth. 18. <Tht.Portrait oJ the reetor Elias Ekeroth. 18th century. Fig. 101. Svinstad. Anna Ekeroth, född Bohlius.Foto 1916. Bildnis der Frau Anna Ekeroth. 18. Jht.Portrait oi Mrs. Anna Ekeroth. 18th century. RIXGKLOCKOR FÖRSVUNNENPRIMKLOCKA Ringklocka (fig. 103) av enkel, ålderdomlig- form, utan någon som helst de-koration eller inskription. Sannolikt från ganska tidig medeltid. H. 117, diam.105 cm. Ringklocka av vanlig form. Överst en bård av uppåtriktad akanthus. Där-under soli deo gloria Därefter en bård av nedåtriktad akanthus. A klockansena sida: fru riksrådinna åsna dorothea von fersen -1 grefwinna til gref- WESTEN ? HAFWER FÖRÄRAT 300 DALER KOPPARMYNT Å andra sidan: PASTORE ELIAEKEROTH2 H.EC CAMPANA FUSA EST ANNO 1734 NORCOPI^ A MAGNO HULTMAN Övers. : Under pastor Elias Ekeroths tid göts denna klocka i Norrköping år 1734 avMagnus H

Search stock photos by tags