ÖstergötlandÀv Andreas Lindblom . sim Titelarket tryckt å Centraltryckeriet. Stockholm 1930 FÖRORD Då såsom första synliga resultat av Sveriges Kyrkors arbete inom Östergöt-land framlägges detta häfte, behandlande kyrkor inom Bankekinds härad, skerdetta, dels emedan området ifråga innesluter ett antal särskilt intressanta och påkonstminnen rika kyrkor, dels emedan utgivarne för dessa kyrkors beskrivningvarit lyckliga att få påräkna en just för dessa monument synnerligen intresseradforskare, docenten Andreas Lindblom, som vuxit upp invid den märkligaste avområdets kyrkor, Askeby. Utgivarne vilj

ÖstergötlandÀv Andreas Lindblom . sim Titelarket tryckt å Centraltryckeriet. Stockholm 1930 FÖRORD Då såsom första synliga resultat av Sveriges Kyrkors arbete inom Östergöt-land framlägges detta häfte, behandlande kyrkor inom Bankekinds härad, skerdetta, dels emedan området ifråga innesluter ett antal särskilt intressanta och påkonstminnen rika kyrkor, dels emedan utgivarne för dessa kyrkors beskrivningvarit lyckliga att få påräkna en just för dessa monument synnerligen intresseradforskare, docenten Andreas Lindblom, som vuxit upp invid den märkligaste avområdets kyrkor, Askeby. Utgivarne vilj Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AN7WHF

File size:

7.2 MB (166.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1930 x 1295 px | 32.7 x 21.9 cm | 12.9 x 8.6 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

ÖstergötlandÀv Andreas Lindblom . sim Titelarket tryckt å Centraltryckeriet. Stockholm 1930 FÖRORD Då såsom första synliga resultat av Sveriges Kyrkors arbete inom Östergöt-land framlägges detta häfte, behandlande kyrkor inom Bankekinds härad, skerdetta, dels emedan området ifråga innesluter ett antal särskilt intressanta och påkonstminnen rika kyrkor, dels emedan utgivarne för dessa kyrkors beskrivningvarit lyckliga att få påräkna en just för dessa monument synnerligen intresseradforskare, docenten Andreas Lindblom, som vuxit upp invid den märkligaste avområdets kyrkor, Askeby. Utgivarne vilja härmed till författaren uttala sin storatacksamhet för hans gedigna arbete. Under arbetets utförande har författaren erhållit värdefullt bistånd av frökenAgnes Branting vid bestämmande av vissa textilier, av doktor Gustaf Up-mark för identifiering av silverstämplar samt av ingehiör A. Löfgren och ama-nuensen Sigurd Wallin för bestämmande av tennstämplar. Det är oss en kärplikt att även i

Search stock photos by tags