ÖstergötlandÀv Andreas Lindblom . Fig. 125. Vårdsberg. Interiör mot väster, före restaureringen 1894.Interieur gegen Westen. — Interim towards tho west. Foto B. St. Jfi T. v. Kristi dop. Berglandskap med lummiga träd och en nod. Johannesdöper Frälsaren, som står med fötterna i vattnet. Där bakom en skara människor. T. h. Nattvarden. Interiör i klassisk stil. Kristus och lärjungarna sitta kringett bord. I förgrunden draperier. I den vänstra tavlans nedre hörn: Skänkt af Rusihållaren Germund Westling,och dess II ust ni. Anna FM änder uti Wårdsbärg år 1803. I den högras högrahörn: Skänkt af Rusth

ÖstergötlandÀv Andreas Lindblom . Fig. 125. Vårdsberg. Interiör mot väster, före restaureringen 1894.Interieur gegen Westen. — Interim towards tho west. Foto B. St. Jfi T. v. Kristi dop. Berglandskap med lummiga träd och en nod. Johannesdöper Frälsaren, som står med fötterna i vattnet. Där bakom en skara människor. T. h. Nattvarden. Interiör i klassisk stil. Kristus och lärjungarna sitta kringett bord. I förgrunden draperier. I den vänstra tavlans nedre hörn: Skänkt af Rusihållaren Germund Westling,och dess II ust ni. Anna FM änder uti Wårdsbärg år 1803. I den högras högrahörn: Skänkt af Rusth Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AN5K0Y

File size:

7.1 MB (395 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2200 x 1135 px | 37.3 x 19.2 cm | 14.7 x 7.6 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

ÖstergötlandÀv Andreas Lindblom . Fig. 125. Vårdsberg. Interiör mot väster, före restaureringen 1894.Interieur gegen Westen. — Interim towards tho west. Foto B. St. Jfi T. v. Kristi dop. Berglandskap med lummiga träd och en nod. Johannesdöper Frälsaren, som står med fötterna i vattnet. Där bakom en skara människor. T. h. Nattvarden. Interiör i klassisk stil. Kristus och lärjungarna sitta kringett bord. I förgrunden draperier. I den vänstra tavlans nedre hörn: Skänkt af Rusihållaren Germund Westling, och dess II ust ni. Anna FM änder uti Wårdsbärg år 1803. I den högras högrahörn: Skänkt af Rusthållaren Olof Péhrsson och dess Hustru Christina Ängdahl utiWårdsberg år 1803. Tavlorna kostade givarna 100 rår (K. I: 2). Olja på duk. Enkla, förgyllda gustavianska ramar..

Search stock photos by tags