Statistisk-topographisk beskrivelse af kongeriget Danmark . »ilebe SSbern (Snaremeb ^ané (Sønner og (Sønnefønner, og 1285 ble»e ^bfalonS gorælbreS. ®orø ^trfe. 327 og ©lægtningen 33een fli^ttete fra ten omtalte minbrc ftirfc og begraone i^tcfterftrfen^ (S!^cr, faaletci? at Slbfalcn fem til at ^tile meflem beggefine gcvælbre. SyJange anbre af .^irfenS 33elgj(5rere, men ifær >2tjatm.^DibeS 3(a:gt, fif beve^ ©ratftebev i 3ibed)orene. fivfen? Opforelfe fatbev, fom foranført, i bet 12te 2Iarbunbrebc8fibftc $alt»bee(, ba 33if!op 2(bjalcn begtjnbte paa ben iffe længe efter 2laret1160, cg ben bar »

Statistisk-topographisk beskrivelse af kongeriget Danmark . »ilebe SSbern (Snaremeb ^ané (Sønner og (Sønnefønner, og 1285 ble»e ^bfalonS gorælbreS. ®orø ^trfe. 327 og ©lægtningen 33een fli^ttete fra ten omtalte minbrc ftirfc og begraone i^tcfterftrfen^ (S!^cr, faaletci? at Slbfalcn fem til at ^tile meflem beggefine gcvælbre. SyJange anbre af .^irfenS 33elgj(5rere, men ifær >2tjatm.^DibeS 3(a:gt, fif beve^ ©ratftebev i 3ibed)orene. fivfen? Opforelfe fatbev, fom foranført, i bet 12te 2Iarbunbrebc8fibftc $alt»bee(, ba 33if!op 2(bjalcn begtjnbte paa ben iffe længe efter 2laret1160, cg ben bar » Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AM0CM5

File size:

7.2 MB (455.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1286 x 1944 px | 21.8 x 32.9 cm | 8.6 x 13 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Statistisk-topographisk beskrivelse af kongeriget Danmark . »ilebe SSbern (Snaremeb ^ané (Sønner og (Sønnefønner, og 1285 ble»e ^bfalonS gorælbreS. ®orø ^trfe. 327 og ©lægtningen 33een fli^ttete fra ten omtalte minbrc ftirfc og begraone i^tcfterftrfen^ (S!^cr, faaletci? at Slbfalcn fem til at ^tile meflem beggefine gcvælbre. SyJange anbre af .^irfenS 33elgj(5rere, men ifær >2tjatm.^DibeS 3(a:gt, fif beve^ ©ratftebev i 3ibed)orene. fivfen? Opforelfe fatbev, fom foranført, i bet 12te 2Iarbunbrebc8fibftc $alt»bee(, ba 33if!op 2(bjalcn begtjnbte paa ben iffe længe efter 2laret1160, cg ben bar »ocret albek? fccrbig i Slutningen af ^arljunbrebet, gorffjeQigbeben i ^irfen^? 33t)gningéftiil tifer imiblertib, at ben oftere erbletoen cmbttgget og fcranbret. (Sn cbefæggenbe 3Ibebranb oioergif ftloftret1247, btor»eb ogfaa ^irfen leb meget; ben blet> imiblertib fnart iftanbfat.3ntob Slutningen af bet 15be 3Iar!^unbrebe ombi^ggebe SIbbeb Oluf 3^bcf>6å}oxit, i)o§ ^Doelting og ®atl bog fenere maatte fornl^eg af g^reberifben Srebie. 3 Slaret 1515 fif ^irfen en ^ocebreparation »eb ben for«tjente 3(bbeb ^enrif (Sbviften

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts